کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان

۰۸ مهر ۱۳۹۹ ۷

آیین کلنگ زنی سوله فرآوری گیاهان دارویی با حضور مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی در دهکده گیاهان دارویی استان گلستان در گالیکش برگزار شد.

کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان
کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان
کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان
کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان
کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان
کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان
کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان