کلنگ زنی سوله فراوری گیاهان دارویی استان گلستان

۰۸ مهر ۱۳۹۹ ۷

آیین کلنگ زنی سوله فرآوری گیاهان دارویی با حضور مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی در دهکده گیاهان دارویی استان گلستان در گالیکش برگزار شد.