دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان

۰۸ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۴ ۱۳
نام تهیه‌کننده: حدیثه پاسندی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان گلستان آقای شهبازی ریاست جهاددانشگاهی استان گلستان با آقای دکتر غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آقلا در مجلس شورای اسلامی، در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی دیدار کردند.

دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان
دیدار ریاست جهاددانشگاهی گلستان و نماینده مجلس استان