اخبار عمومی

نشست هم اندیشی مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان با مجموعه خیریه در شهرستان بندرترکمن

نشست هم اندیشی مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان با مجموعه خیریه در شهرستان بندرترکمن

جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان با مجموعه خیریه شهرستان بندرترکمن در راستای تشریح طرح ملی توسعه مشاغل خانگی جهت معرفی افراد واجد شرایط برای شرکت در طرح برگزار شد.

ادامه مطلب