اخبار عمومی

بازدید مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی گلستان از مجتع گلخانه ای روستای( میان آباد) شهرگرگان

بازدید مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی گلستان از مجتع گلخانه ای روستای( میان آباد) شهرگرگان

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان در راستای پیشبرد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان از مجتمع گلخانه ی در روستای میان اباد شهرگرگان بازدید کرد.

ادامه مطلب
نشست  هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان با پیشرانان عرصه تولید پرورش قارچ درشهرگنبدکاووس

نشست هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان با پیشرانان عرصه تولید پرورش قارچ درشهرگنبدکاووس

جلسه هم اندیشی مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی گلستان با پیشرانان در عرصه تولید و پرورش قارچ در شهرستان گنبد کاووس در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برگزار شد.

ادامه مطلب