تاپ خبر - آرشیو

خبرگزاری ایسنا مستقل و انقلابی است/ اقتصاد فرهنگ باید در گلستان نهادینه شود
رئیس جهاد دانشگاهی گلستان در دیدار با مدیرکل ارشاد:

خبرگزاری ایسنا مستقل و انقلابی است/ اقتصاد فرهنگ باید در گلستان نهادینه شود

رئیس جهاد دانشگاهی استان گلستان، گفت: خبرگزاری ایسنا مستقل، انقلابی و هدایت کننده ذائقه مخاطب به اخبار درست و صادقانه است.

ادامه مطلب