اخبار عمومی

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی درگلستان:خود اشتغالی متقاضیان و ورود به بازار کار از اهداف این طرح است

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی درگلستان:خود اشتغالی متقاضیان و ورود به بازار کار از اهداف این طرح است جدید

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان در دیدار با معاون اشتغال کمیته امداد استان گفت: خود اشتغالی متقاضیان ورود به بازار کار و استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار از اهداف طرح است

ادامه مطلب
مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان:هدایت شغلی اماده سازی افراد برای ورود به بازار کار است

مدیراجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان:هدایت شغلی اماده سازی افراد برای ورود به بازار کار است جدید

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان در دیدار با معاون اشتغال کمیته امداد استان گفت: هدایت شغلی آماده سازی افراد برای ورود به بازار کار است که این افراد توانمند به عنوان یک‌ نیروی متخصص وارد بازار کار می شوند.

ادامه مطلب