اخبار عمومی - آرشیو

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان:ثبت‌نام۲۷۹۶نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان گلستان:ثبت‌نام۲۷۹۶نفر در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در گلستان

مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دراستان گلستان گفت:۲۷۹۶ نفر درطرح ملی توسعه مشاغل خانگی گلستان ثبت نام کردند وتاکنون ۴۵۲ نفر کار اتصال به بازار انجام شده است

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان:جهاد دانشگاهی سرمایه مهم کشور در رسیدن به قله‌های توسعه دانش‌بنیان است

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان:جهاد دانشگاهی سرمایه مهم کشور در رسیدن به قله‌های توسعه دانش‌بنیان است

 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: جهاد دانشگاهی به‌عنوان نماد علمی برآمده از انقلاب و با تجربیات ۴۰ ساله، سرمایه مهم کشور در رسیدن به قله‌های توسعه دانش‌بنیان است

ادامه مطلب
رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان:جهاد دانشگاهی نسبت به ترسیم نقشه راه تحولات فرهنگی مبادرت کند

رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان:جهاد دانشگاهی نسبت به ترسیم نقشه راه تحولات فرهنگی مبادرت کند

 رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: با توجه به پیشینه درخشان جهاد دانشگاهی در زمینه فرهنگ و نیروهای توانمندی که در اختیار دارد، این نهاد می‌تواند نسبت به ترسیم نقشه راهی برای تحولات فرهنگی کشور مبادرت کند

ادامه مطلب