اخبار عمومی - آرشیو

جهاددانشگاهی همواره در مسیر تقویت علم و دانش گام برداشته است

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان با اشاره به برخورداری جهاد دانشگاهی از نیروهای جوان و در عین حال متخصص و دارای تفکر جهادی، گفت: جهاد دانشگاهی همواره در مسیر تقویت علم و دانش در کشور گام برداشته است.

ادامه مطلب