اخبار عمومی - آرشیو

انعقاد قرارداد طرح  تحقیقاتی مهاجرت پذیری  بین جهاددانشگاهی استان گلستان با اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان

انعقاد قرارداد طرح تحقیقاتی مهاجرت پذیری بین جهاددانشگاهی استان گلستان با اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان

قرارداد طرح پژوهشی شناسایی و آسیب‌پذیری ظرفیت‌های مهاجرت‌پذیری استان گلستان در جذب سرمایه‌های مهاجرین داخلی در قالب شرکت‌های تعاونی بین جهاددانشگاهی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان منعقد گردید

ادامه مطلب
بیش از هزار هکتار از اراضی استان گلستان زیر کشت سیاهدانه قرار گرفت

بیش از هزار هکتار از اراضی استان گلستان زیر کشت سیاهدانه قرار گرفت

سرپرست جهاددانشگاهی استان گلستان در جلسه وبینار تحت عنوان بررسی عملکرد استان گلستان بر اساس ماده ۲۷ قانون ششم توسعه روستایی گفت: امسال بیش از هزار هکتار از اراضی استان، تحت نظر جهاددانشگاهی، زیر کشت سیاهدانه قرار گرفت.

ادامه مطلب