پژوهشی - آرشیو

سرپرست جهاددانشگاهی استان گلستان: جهاددانشگاهی گلستان پیشرو در تهیه و تکثیر بذر سیاهدانه در استان است

سرپرست جهاددانشگاهی استان گلستان: جهاددانشگاهی گلستان پیشرو در تهیه و تکثیر بذر سیاهدانه در استان است

سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان گلستان در دیدار با مسئول سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوا استان گلستان گفت: امروز جهاددانشگاهی واحد استان گلستان در تهیه و تکثیر بذر سیاهدانه در استان پیشرو است و در زمینه اصلاح بذر ورود پیدا کرده است.

ادامه مطلب