پژوهشی - آرشیو

بازدید مدیر اشتغال معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی از دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی واحد استان گلستان

بازدید مدیر اشتغال معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی از دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی واحد استان گلستان

مدیر اشتغال معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی از مجوعه توانمندی‌ها و پتانسیل دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان گلستان در شهرستان گالیکش جهت سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد اشتغال بازدید کرد.

ادامه مطلب