فرهنگی - آرشیو

کرسی آزاداندیشی به عنوان تشکیل و توسعه تعاونیها چالش ها و راهکارها

کرسی آزاداندیشی به عنوان تشکیل و توسعه تعاونیها چالش ها و راهکارها

به مناسبت هفته تعاون، کرسی آزاد اندیشی تشکیل و توسعه تعاونی‌ها چالش‌ها و راهکارها برگزار شد. این برنامه توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان گلستان برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کرسی آزاد‌‌اندیشی با موضوع مقابله با کرونا؛ چالش‌ها و راهکارها در گلستان

برگزاری کرسی آزاد‌‌اندیشی با موضوع مقابله با کرونا؛ چالش‌ها و راهکارها در گلستان

کرسی آزاد‌اندیشی با موضوع "مقابله با کرونا؛ چالش‌ها و راهکارها" به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد استان گلستان و دانشگاه علوم پزشکی استان، به‌صورت مجازی در گرگان برگزار شد.

ادامه مطلب