فرهنگی - آرشیو

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان: دانشگاه فرهنگیان می‌تواند بازوان توانمندی در عرصه‌های مختلف برای جهاددانشگاهی باشد

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان: دانشگاه فرهنگیان می‌تواند بازوان توانمندی در عرصه‌های مختلف برای جهاددانشگاهی باشد

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان گلستان در دیدار با سرپرست جهاددانشگاهی استان گلستان گفت: دانشجویان ما رسالت معلمی را دارند که ۲ سال را باید کارورزی معلمی انجام دهند. این دانشجویان می‌توانند بازوان توانمندی در عرصه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی در کنار جهاددانشگاهی باشند.

ادامه مطلب
مدیراجرایی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان گلستان:کارگاه نقش مبانی هنرهای تجسمی درتولیداثارگرافیکی برگزار می شود

مدیراجرایی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی استان گلستان:کارگاه نقش مبانی هنرهای تجسمی درتولیداثارگرافیکی برگزار می شود

مدیراجرایی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد استان گلستان گفت: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد گلستان با همکاری دانشگاه فنی وحرفه ای استان گلستان کارگاه نقش مبانی هنر های تجسمی در تولید اثارگرافیکی را برگزار می کند.

ادامه مطلب