فرهنگی

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان واحد گلستان: مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویی در گلستان برگزار می شود

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان واحد گلستان: مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویی در گلستان برگزار می شود

مدیر اجرایی سازمان دانشجویان واحد گلستان گفت: مرحله استانی "نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران" با حضور تیم‌هایی از دانشگاه‌های استان گلستان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب