اخبار عمومی

برگزاری دوره آموزشی چرم دوزی در روستای فارسیان ( شهرستان گالیکش)

برگزاری دوره آموزشی چرم دوزی در روستای فارسیان ( شهرستان گالیکش)

در راستای اجرای فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، به کارفرمایی و نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، روز دوشنبه، ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ سومین جلسه آموزشی چرم دوزی در روستای فارسیان برگزار شد

ادامه مطلب